Historie

 
Uddrag fra Bælum Sangkors Jubilæumsskrift i anledning af korets 50 års jubilæum, 21. maj 2005

 

Gunnar Kragelund, som var Bælum Sangkors dirigeret gennem 39 år, fortalte i anledning af korets 40-års jubilæum lidt fra korets lange historie:

“I Bælum har der for år tilbage været et mandskor, som vistnok havde god tilslutning. Men det er for længst gået ind. Imidlertid var der endnu folk, som havde været med i dette kor, da vi 1954 flyttede til Bælum, så jeg fik opfordring til at starte et kor på ny. Det ville jeg gerne, men på betingelse af, at det blev et blandet kor, og at det kunne vente et års tid.

November 1955 lagde koret ud, og der kom så mange sangere - mest fra den daværende Bælum Solbjerg kommune - at der snart kunne synges flerstemmigt. I december sang koret for første gang for andre, nemlig de pårørende, der kunne lytte til et lille juleprogram.

Den 30. januar 1956 var der stiftende generalforsamling, og det besluttedes straks at indmelde koret i Nordjyske Folkekor, der er en afdeling af landsforeningen Danske Folkekor, og dette har koret holdt fast ved lige siden.

I de første år bestod repertoiret mest af danske sange - for en stor del fra Danske Folkekors grundhefte fra 1947, der rummer 100 sange. Men man kastede sig også hurtigt ud i større opgaver, således allerede første sæson et stort korværk af Ebbe Hammerik: "Farende sangere", der blev sunget ved Nordjysk Folkekors sommerstævne til orkesterledsagelse i Håndværkerforeningens store sal i Aalborg. Senere har koret sunget adskillige store kirkelige og verdslige korværker med orkester eller klaverledsagelse - og nogle af dem flere gange. Eksempelvis: Carl Nielsen: “Fynsk forår”, Gade: “Elverskud” og “Ved solnedgang", Lars Erik Larsson: "Forklædt Gud”, Haydn “Nikolaj Messe", “Skabelsen" og første del af “Årstiderne”, Händel: "Anthem, IV", Mozart: “ Deum", Oluf Ring: "Munken og fuglen”, Schultz: "Serenade at synge i skoven”, Buxtehude: “Eders hele værk” og mange flere. 

Omkring 1970 havde koret en nedgangsperiode, men så dukkede et stort antal friske stemmer op vestfra, hvorved koret blev til et egnskor med sangere fra et område, der strækker sig fra Hadsund til Kongerslev og fra Bælum til egnen omkring Arden. Siden har der konstant været 35 - 40 aktive sangere.

Koret har mange traditioner, f. eks. det at synge Julen ind i kirker og på plejehjem. Det har sunget i stort set alle områdets kirker. Desuden har koret i ca. 10 år deltaget i en forårskoncert på rådhuset sammen med Skørpingkoret. Nordjyske Folkekors- og Danske Folkekors stævner har koret trofast fulgt, og det har enkelte gange optrådt i radioen og uden for landets grænser — i Sydslesvig og i Norge.

Foråret 1994 standsede jeg efter eget ønske som dirigent, og koret er stadig i god gænge med ny og frisk inspiration af Bjarne Martin. Nye sangere er kommet til, så der nu er ca. 40 aktive i koret."

 

Erling Pehn, der har været aktiv i koret i de fleste af årene, fortæller om tiden efter Gunnar Kragelund:

Da Gunnar syntes, at det var på tide at tænke på en afløser, slog vi "antennerne ud". Elsebeth fortalte os, at der var flyttet et par mennesker til Hadsund, og at den ene – Bjarne Martin – måske var en mulighed. Han havde indtil da haft arbejde på sangskolen Sct. Annae. Jeg ringede ham straks op, og sandelig om han ikke var villig. Det viste sig, at han i al ubemærkethed havde overværet to af vore koncerter.

Der blev arrangeret et møde hos Hanne Larsen og efter spisningen tøffede Bjarne og Gunnar over i skolens kælder til vort nodearkiv. Da de vendte tilbage, var det helt klart, at Gunnar Kragelund havde godkendt Bjarne Martin som sin afløser.

Bjarne har et meget stort repertoire-kendskab, og han gav koret et teknisk løft, som vi stadig lever videre på. Desuden tiltrak han sangere fra Hadsund og vort opland, så vi i endnu højere grad blev et egnskor med over 40 sangere.

 

Efter 8 år ønskede Bjarne at koncentrere sine evner og kræfter om andre opgaver bl.a. Nordjyllands Amtsmusikråd og driften af den ejendom, som han var blevet meget glad for.

Det gav problemer – for hvor skulle vi finde en afløser for disse to kapaciteter? Koret skrumpede ind til under halvdelen og mismodet bredte sig.

Men igen vendte modet tilbage, for efter nogen søgen, var vi så heldige at finde frem til Hanne Julie Møller. Peter Overgård ringede til hende, hun var villig til at være korets dirigent, og dermed vendte glæden ved at synge i kor tilbage.

Hanne er en dejlig dirigent - fuld af humør og gåpåmod. Vi har fået en leder, som kan udvikle vore mere eller mindre rustne stemmer, så vi hver for sig må forbavses.

Altså: 50 år med et godt kor. Vi kunne godt bruge nogle flere sangere – og vi går og venter på, at det skal gå op for den nye generation, hvor dejligt det er at synge i kor.